Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, december 2011

Het Verbeterprogramma groepsrisicoverantwoording is gestart
Verslag Relevant congres 2011
Website Relevant vernieuwd!
Laatste nieuwsbrief Relevant in 2011
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Het Verbeterprogramma groepsrisicoverantwoording is gestart

Het ministerie I&M heeft, in nauwe samenwerking met IPO, VNG en NVBR, het “Verbeterprogramma verantwoordingsplicht groepsrisico” opgesteld. Het doel van het programma is het oplossen van de volgende problemen:

  • Onduidelijkheid over het doel dat met de verantwoordingsplicht bereikt moet worden;
  • Er wordt te weinig blijvende urgentie ervaren in vergelijking met andere thema’s;
  • Moeizame aansluiting van verantwoordingsplicht op de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt.

Naast een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van de eerder genoemde partijen zijn een drietal werkgroepen gestart. De onderwerpen van de werkgroepen zijn:  aanpassing wet- en regelgeving, bestuurlijke urgentie en groepsrisico als proces en tot slot instrumenten, methodieken en borging maatregelen. Op de website vind je meer informatie.

Verslag Relevant congres 2011

Het Relevant congres 2011 werd, ondanks treinperikelen, toch druk bezocht. Ruim 300 EV-professionals hebben geluisterd, gediscussieerd en kennis uitgewisseld. Het verslag van het congres met alle presentaties staat op de website. Naast het verslag is er ook een foto-impressie van het congres gemaakt.

Website Relevant vernieuwd!

De beloofde vernieuwingen van de website Relevant zijn nu online. Op het jaarcongres op 29 november is de vernieuwde website gepresenteerd. Na inloggen (of registreren als u een nieuwe bezoeker bent) zijn er de volgende nieuwe mogelijkheden:
Reageren op rapporten en informatie op Relevant.nl door middel van het plaatsen van een reactie. Daarnaast is het mogelijk om, bij een thema, een discussie te starten. De eerste reacties zijn al binnen en de eerste discussie is begonnen. Wie volgt? Het vinden van collega-professionals wordt makkelijker door de "wie-is-wie". Zo hoef je niet te wachten op het volgende congres om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tenslotte is een archief geopend. Hierin worden oude documenten geplaatst zodat de themapagina’s overzichtelijk blijven. Via “archief” in de onderbalk en de zoekfunctie zijn documenten altijd terug te vinden. Mocht je nog vragen hebben over de vernieuwde website Relevant.nl neem dan contact op met Relevant:  info@relevant.nl

Laatste nieuwsbrief Relevant in 2011

Dit is de laatste nieuwsbrief van Relevant in 2011. Heeft u suggesties of onderwerpen voor de nieuwsbrief van Relevant in het komende jaar mail ze naar info@relevant.nl. De redactie wenst iedereen een gezond en veilig 2012 toe.

Nieuwe documenten op www.relevant.nl