Nieuwsbrief Relevant, mei 2010 (Extra Editie)


Minisymposium Groepsrisico
Netwerkbijeenkomst Platform Transportveiligheid in samenwerking met de Kennistafel Buisleidingen
Nieuwe documenten op www.relevant.nl


Minisymposium Groepsrisico

Via welke lijnen komt u tot een 'verantwoord brandweeradvies'? Welke mogelijke maatregelen kunt u nemen om het groepsrisico te reduceren? Hoe borg ik EV-maatregelen in de Ruimtelijke Ordening? En hoe ondersteunt de MAL-Groepsrisico u om de gehele verantwoording ook voor bestuurders inzichtelijk te maken? Op deze vragen krijgt u een antwoord tijdens het minisymposium Groepsrisico op 24 juni 2010 te Utrecht.

Op deze middagbijeenkomst worden de resultaten van vier IPO-projecten in samenhang gepresenteerd. Het betreft de projecten 'Verantwoorde brandweeradvisering', 'Catalogus Bouwkundige Maatregelen', 'Borgen EV-maatregelen in de Ruimtelijke Ordening' en de 'MAL Groepsrisico'. Allereerst krijgt u een korte introductie op de vier projecten zodat duidelijk is wat de achtergrond van het project is en vooral: wat u ermee kunt. In het tweede deel van de middag wordt beschreven hoe u van een gewenste ontwikkeling tot een verantwoord bestuurlijk besluit komt. Aan de hand van een concrete casus introduceren we de hiervoor ontwikkelde processen en instrumenten en wordt de onderlinge samenhang verduidelijkt. Uiteraard wordt u uitgenodigd zich in de discussie te mengen.

 

De informatieve middag is bedoeld voor medewerkers uit de Ruimtelijke Ordening, Externe veiligheid en de brandweer/veiligheidsregio. Voor meer informatie over het symposium en aanmelden klik hier.  

Netwerkbijeenkomst Platform Transportveiligheid in samenwerking met de Kennistafel Buisleidingen

Op dezelfde locatie maar in de ochtend organiseert het Platform Transportveiligheid in samenwerking met de Kennistafel Buisleidingen van Relevant een netwerkbijeenkomst over buisleidingen. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst klik dan hier.  

Nieuwe documenten op www.relevant.nl