Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, mei 2011 (Extra Editie)

Themabijeenkomst buisleidingen “Bevb, wat kun je ermee?”
Themabijeenkomst buisleidingen “Bevb, wat kun je ermee?”

Wat zijn de eerste ervaringen met het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)? Hoe kijkt het bedrijfsleven tegen dit besluit aan? Welke problemen en mogelijke oplossingen zijn naar voren gekomen? Waar loopt een burgemeester tegen aan als een nieuwe leiding met gevaarlijke stoffen dwars door zijn gemeente loopt? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens de themabijeenkomst buisleidingen “Bveb, wat kun je ermee?” op woensdagochtend 22 juni te Utrecht

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het besluit regelt de normering, taken en verantwoordelijkheden van overheden en bedrijfsleven in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Er is inmiddels ervaring opgedaan met het besluit door overheidsprofessionals, bedrijfsleven en bestuurders. Op 22 juni zullen onder leiding van dagvoorzitter J. Lonink (burgemeester van Terneuzen en bestuurslid Platform Transportveiligheid) ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen bij de toepassing van het besluit uitgewisseld worden.
In het eerste deel van de ochtend zullen een burgemeester, een beleidsmedewerker en een medewerker uit het bedrijfsleven hun ervaring toelichten. In het tweede deel van de ochtend kunt u meedoen met een discussie aan de hand van stellingen en uw eigen ervaringen inbrengen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kennistafel Buisleidingen van Relevant netwerk externe veiligheid en het Platform Transportveiligheid. Deelname is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor overheidsprofessionals (gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, milieudiensten, rijk), bedrijfsleven, kenniscentra en bestuurders van deze organisaties.

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de Website Relevant.

U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst. Het aantal deelnemers is beperkt. Schrijf u snel in om zeker te zijn van deelname.