Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, september 2011 (Extra Editie)

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Herinnering: Relevant themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid op 6 oktober
Herinnering: Relevant themabijeenkomst Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid op 6 oktober

De realisatie van veiligheidsmaatregelen: alledaagse praktijk of toekomstmuziek?

Inmiddels hebben we in Nederland al enkele jaren ervaring opgedaan met het wegen van risico’s en het besluiten over veiligheidsmaatregelen in ruimtelijke plannen. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Op 6 oktober zullen onder leiding van dagvoorzitter Walter de Koning (voorzitter van de Kennistafel Ruimtelijke Ordening) ervaringen, kennis, problemen en mogelijke oplossingen uitgewisseld worden.
In het eerste deel van de middag zullen Ira Helsloot (bijzonder hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit), Leo Noordam (DCMR), Jan Grimbergen (ministerie van I&M) en Jeroen Neuvel (Saxion) u meenemen in de mogelijkheden en dilemma’s bij het wegen, besluiten en realiseren van risico-verlagende maatregelen in ruimtelijke plannen. In het tweede deel van de middag kunt u meedoen met een discussie aan de hand van stellingen en uw eigen ervaringen inbrengen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kennistafel Ruimtelijke Ordening van Relevant. Deelname is gratis. De bijeenkomst is bedoeld voor overheidsprofessionals (gemeenten, provincies, veiligheidsregio's, milieudiensten, rijk) en medewerkers vanuit het bedrijfsleven die actief zijn op het grensvlak tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

Het programma van de bijeenkomst vindt u op de website van Relevant
U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst.