Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, augustus 2012

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Relevantcongres op 11 december 2012
Afsluitende bijeenkomst IPO-project PGS-29
Themabijeenkomst “Buisleidingen in kaart”
Kennistafel Buisleidingen
Wie is wie?
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Relevantcongres op 11 december 2012

Op 11 december 2012 organiseert Relevant haar zevende jaarcongres in het NBC in Nieuwegein.Het programma zal begin oktober bekend worden gemaakt. Dan kunt u zich ook definitief aanmelden voor het congres.

Deelname aan hét jaarcongres op het gebied van externe veiligheid bedraagt € 175,00 exclusief btw voor deelnemers in dienst van de overheid. Voor overige deelnemers geldt een bijdrage van € 295,00 exclusief btw.
Klik hier om u vrijblijvend te registreren voor dit congres. Wanneer u uw voorregistratie omzet in een definitieve aanmelding, betaalt u geen € 175,00 maar € 150,00 exclusief btw.

Wij zien u graag op dinsdag 11 december in het NBC in Nieuwegein!

Afsluitende bijeenkomst IPO-project PGS-29

Op 28 september 2012 wordt bij de milieudienst Midden-Holland in Gouda de afsluitende bijeenkomst van het IPO-project PGS-29 gehouden. Binnen dit project zijn er onder meer factsheets opgesteld die ingaan op specifieke voorschriften uit de PGS-29. In deze factsheets, bedoeld voor vergunningverleners en inspecteurs, worden vragen beantwoord en toelichtingen gegeven. Deze informatie zal ook inbreng zijn voor de actualisatie van PGS-29. In de afsluitende bijeenkomst worden de conclusies en aanbevelingen van het IPO-project PGS-29 toegelicht en is er ruimte voor vragen en discussie.

Opgeven voor de bijeenkomst IPO-project PGS-29 (tot en met 14 september).

Voor meer informatie of vragen, stuur een mail naar Marcel den Boer of tel. 0118-631971

Themabijeenkomst “Buisleidingen in kaart”

Op 2 oktober 2012 organiseren het platform Transportveiligheid  en Relevant kennistafel Buisleidingen de themabijeenkomst "Buisleidingen in kaart".

De onderwerpen van de bijeenkomst zijn:

  • Casus incidentenonderzoek door Jaap Water (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord);
  • Risico's op kaart in het Rotterdamse+windmolens door Wil Kovács (gemeente Rotterdam);
  • Maatregelen en stand van zaken saneringen PR door Frans Driessen (directeur VELIN);
  • Verschillen tussen wetgeving en praktijk -Bevi, Bevb, Btev, CRNVGS- door Marcel Scherrenburg (Ministerie Infrastructuur en Milieu) en Merle de Lange (DHV).

Meer informatie staat op Programma "Buisleidingen in kaart". De bijeenkomst is van 13.00 tot 17.00 uur in Rotterdam. De exacte locatie zal nog bekend worden gemaakt. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via het inschrijfformulier.

Kennistafel Buisleidingen

Op 21 mei is de eerste bijeenkomst van de kennistafel Buisleidingen 2012 gehouden. Hier zijn onder meer de volgende praktijkvoorbeelden besproken.

  • Op  27 november 2011 was er een lekkage bij Kamperduin in een hoge druk aardgasleiding van de TAQA. Johan van Middelaar (onderzoeker van het incident) heeft aan de hand van deze lekkage toegelicht hoe het proces van incidentonderzoek verloopt.
  • Veel saneringssituaties bij hoge druk aardgasleidingen worden opgelost door de maatregel “strikte begeleiding”. Deze maatregel is een procesafspraak en geen fysieke maatregel. De Gasunie maakt werkafspraken met de grondroerders. Zoals strikt toezicht op de (graaf)werkzaamheden. Hierdoor gaat de kans op een incident fors omlaag. Meer informatie vindt u  op de website Relevant onder kennistafel Buisleidingen.

Tot slot is gediscussieerd over de verschillen tussen Bevb, Bevi en Btev en de vraag wanneer een buisleiding onder Bevi valt en wanneer onder het Bevb. Die grens blijkt in de praktijk minder duidelijk te zijn, dan de wetgeving doet vermoeden.

Dit jaar komt de kennistafel nog bijeen op 4 september en 5 november. Als u (éénmalig) deel wilt nemen aan de kennistafel, een casus of een vraag in wilt brengen, dan bent u van harte welkom.

Wie is wie?

Op de website Relevant zijn niet alleen nieuwe ontwikkelingen en documenten op het gebied van externe veiligheid te vinden maar ook personen. Kijk eens in de Wie is wie als u op zoek bent naar iemand die u kan helpen met uw externe veiligheidsvraag..
Dan kunt u meteen uw eigen gegevens aanvullen met wat extra informatie en liefst ook een foto. Het is ook mogelijk om uw vraag, in de vorm van een discussie, op de website te zetten.
De redactie van Relevant zorgt dat u altijd antwoord krijgt.

Nieuwe documenten op www.relevant.nl