Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, februari 2013, special Verbeterprogramma Groepsrisico

Per ongeluk werd een reeds verstuurde nieuwsbrief Relevant nogmaals verstuurd. Onze excuses. Bij deze de juiste nieuwsbrief Relevant.
 

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

Verbeterprogramma groepsrisico: regioteams van start
Geef uw mening over ruimtelijke ordening en externe veiligheid
Verbeterprogramma groepsrisico: regioteams van start

Binnen het Verbeterprogramma Groepsrisico is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het lastig is om groepsrisico’s als relevante factor te ervaren binnen de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De externe veiligheid legt het vaak af tegen financiën, tijdsdruk of andere factoren. Het is van groot belang risico's te verkleinen bij de inrichting van Nederland.

Op korte termijn starten de regioteams in opdracht van het verbeterprogramma groepsrisico. Deze groep professionals uit de ruimtelijke ontwikkeling en de externe veiligheid bestaat uit mensen met een goed netwerk die het belang van afstemming tussen elkaars werk goed kunnen overbrengen. Zij zullen de kennis van collega’s verder ontwikkelen door goede voorbeelden van integratie op te zoeken en in de schijnwerpers te zetten.

Meer informatie over de regioteams
 

Geef uw mening over ruimtelijke ordening en externe veiligheid

Als medewerker op het gebied van ruimtelijke ordening en/of externe veiligheid heeft u in uw werk vast wel eens te maken met de samenwerking tussen beide werkvelden. Vandaar dat wij uw medewerking hard nodig hebben. Want wie kan ons nu beter vertellen hoe de samenwerking op dit moment verloopt dan de medewerkers uit het werkveld zelf!

Wij willen u dan ook vriendelijk 5 minuten van uw tijd vragen om deel te nemen aan een onderzoek in het kader van het Verbeterprogramma Verantwoording Groepsrisico. Om te beoordelen of de activiteiten van het verbeterprogramma kans van slagen hebben, willen we graag weten hoe bekend het onderwerp groepsrisico is en hoe mensen hier over denken.. Bovendien is dit onderzoek bedoeld om tips, ideeën en adviezen te krijgen zodat het programma nog effectiever wordt.

Oók als u niet bekend bent met het onderwerp groepsrisico kunt u deelnemen aan het onderzoek. In de online vragenlijst kunt u dit aangeven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch. Zij gaan vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens en uw deelname is anoniem.

Naar de vragenlijst verbeterprogramma groepsrisico