Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant, maart 2013

In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld

 

Populator niet toegankelijk
Richard van Vliet: "De (EV)-klus is nog niet af"
Groepsrisico speelt te kleine rol in besluitvorming
Noteer 5 november in uw agenda!
Nieuwe documenten op www.relevant.nl
Populator niet toegankelijk

Sinds 1 januari 2013 is de Populator niet meer toegankelijk. Dit zal helaas nog enige tijd duren. Er wordt door het IPO en de VNG gewerkt aan een oplossing. Mogelijk wordt de Populator, tegen vergoeding, weer beschikbaar gesteld. Deze vergoeding zal lager zijn dan voor regulier gebruik van dergelijke gegevens.

In de tussenliggende periode zult u moeten terugvallen op de andere, tot uw beschikking staande, populatiegegevens.

Mocht u problemen of vragen hebben over het niet beschikbaar zijn van de Populator dan kunt u dat melden via het meldingsformulier Populator.

Richard van Vliet: "De (EV)-klus is nog niet af"

Richard van Vliet is vanaf 31 december 2012 gestopt met zijn werkzaamheden als programmacoördinator EV. Het -bijna- laatste woord van deze nieuwsbrief Relevant is voor hem.

"Begin 2011 werd ik intensief betrokken bij het Relevant als programmacoördinator. De meeste dossiers kende ik al want vanaf het begin dat ik bij de VNG werkte was ik bij het EV dossier betrokken. Dat waren de spannende tijden: na de Vuurwerkramp en de ontwikkeling van het basisnet met grote ministeries van VROM en V&W als gesprekspartner of tegenstander.

Externe Veiligheid heeft me daarna, ook in de tijd dat ik het dossier niet meer behandelde bij de VNG, niet meer losgelaten. De vele belangen van de samenleving, burgers op de eerste plaats, en de kosten die ermee gemoeid zijn om veiligheid en economie beiden te waarborgen maken het een prachtig thema. Soms klassieke zwart/witte, vaak complexe belangen die moeilijk zijn af te wegen

Dat ik de functie kreeg als programmacoördinator was een uitgelezen kans. Veel projecten te overzien, veel schakelen en overleggen en medeverantwoordelijk voor een substantieel budget maakten het een uitdaging om erbij betrokken te zijn. Een leuke werkervaring leverde het ook op. De provinciale programmaleiders zijn allemaal zeer betrokken bij het veiliger maken van ons land.

De klus is nog niet af. Relevant moet nog haar toekomstvisie uitvoeren en de rijksbudgetten zijn onzeker geworden. Dat maakt voor mij het afscheid een beetje dubbel. Ik heb deze klus zeer leuk gevonden. Ik hoop dat mijn opvolger snel bekend wordt en ik zal hem of haar graag op weg helpen.

En wat ga ik doen? Ik ga voltijds terug naar de VNG als lobbyist voor mijn afdeling Fysieke Leefomgeving. Alles wat er speelt op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu en water in de Kamer houd ik in de gaten. Daar hoort EV natuurlijk ook bij! Als er iets speelt dat gemeenten raakt (en provincies want op EV zijn er geen gescheiden belangen) ben ik zeker weer in beeld!"

Groepsrisico speelt te kleine rol in besluitvorming

De eerste nieuwsbrief Relevant 2013 was een special over het Verbeterprogramma groepsrisico. In deze nieuwsbrief werd uw medewerking gevraagd voor het invullen van een enquête. De resultaten van hiervan zijn inmiddels bekend. Professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid vinden dat hun samenwerking beter kan. Volgens hen speelt het groepsrisico een te kleine rol in de besluitvorming over ruimtelijke inrichting. De volledige resultaten van de enquete staan in het rapport Bekendheidsonderzoek Verbeterprogramma groepsrisico’s en op de website Verbeterprogramma groepsrisico.

Noteer 5 november in uw agenda!

Het jaarcongres Relevant wordt op 5 november 2013 in Nieuwegein gehouden. Als u ideeën heeft over welke onderwerpen er op het congres aan de orde moeten komen mail dan naar Relevant.

Nieuwe documenten op www.relevant.nl