Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Themabijeenkomst Buisleidingen, 10 oktober 2013

Dit is een extra editie van de Relevant nieuwsbrief.

Themabijeenkomst buisleidingen

De kennistafel Buisleidingen en het Platform Transportveiligheid organiseren voor de derde keer een themabijeenkomst buisleidingen. Deze wordt gehouden op donderdagmiddag 10 oktober in het Berghotel te Amersfoort.

De bijeenkomst start met een lunch, gevolgd door een welkomstwoord door de dagvoorzitter Klaas Winters. Hij is General Manager bij Aircraft Fuel Supply B.V. en portefeuillehouder Buisleidingen van het Platform Transportveiligheid.

In het plenaire gedeelte wordt toegelicht wat het Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid inhoudt en wat het platform voor uw organisatie kan betekenen. Daarnaast wordt door de NAM een presentatie gegeven over de stand van zaken betreffende de saneringen van bedrijven en juridische aspecten van buisleidingen. Het plenaire gedeelte wordt afgesloten door in te gaan op de lessons learned van  een treinincident nabij de buisleidingstraat in Rotterdam.

Vervolgens word je in kleinere groepen bijgepraat over veiligheidscultuur, de nieuwste ontwikkelingen rondom Externe Veiligheid, risico's van buisleidingen bij evenementen of Rekenmethodiek en omgaan met kunstwerken. We sluiten de bijeenkomst af met een borrel waar je nog even kan napraten en netwerken.

Programma

12.00 - 13.00   Lunch (optioneel)

13.00 - 13.05   Welkom door dagvoorzitter Klaas  Winters

13.05 - 14.15   Plenaire presentaties
                           - Landelijk Expertisecentrum Transportveiligheid
                           - Saneringen Bedrijven en Juridische aspecten – NAM
                           - Incident Rotterdam

14.15 - 14.30  Wisselen van vergaderzaal

14.30 - 15.15  Vragen(v)uurtje

15.15 - 15.45  Klasjes
                           - Veiligheidscultuur
                           -  Nieuwste ontwikkelingen Externe Veiligheid
                           - Risico's van buisleidingen bij evenementen
                           - Rekenmethodiek en omgaan met kunstwerken

15.45 - 16.00  Plenaire afsluiting

16.00 - 17.00  Netwerkborrel

Meer informatie en inschrijfformulier