Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Speciale nieuwsbrief Relevant november 2018

Werkgroep omgevingsveiligheid heet nu: Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)
Maak kennis met het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving
Stel je externe veiligheidsvraag aan de Relevant vraagbaak
Kom ook naar het jaarcongres Relevant 2018
Werkgroep omgevingsveiligheid heet nu: Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)

De Werkgroep Omgevingsveiligheid bestaat al tientallen jaren. Vanuit de behoefte om kennis en ervaring te delen is een hechte groep ontstaan met hart voor omgevingsveiligheid. Deze werkgroep heeft vanaf nu een nieuwe naam: Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL).

Lilian Weeda, voorzitter LPVL: “We zetten ons als platform in voor een veilige leefomgeving. Dat doen we met vakkundige en bevlogen mensen. We kunnen echter nog meer betekenen voor ons netwerk. Maar dan moet het netwerk natuurlijk weten wie we zijn en dat we er zijn.”

Lilian doet direct een oproep: heb je een vraag of zoek je een EV-collega? Of wil je graag kennis delen met anderen? Neem dan contact op met Lilian Weeda. Zij en het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving helpen je verder.

Maak kennis met het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving

Het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving (LPVL)  is de spin in het landelijke web van omgevingsveiligheid. Zij vormt de zichtbare link tussen gemeentelijk, provinciaal en landelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Janet Winkel (lid van LPVL): "Het  platfom is een belangrijk netwerk van deskundigen omgevingsveiligheid met een landelijke dekking. Gezamenlijk werken we aan een eenduidig (omgevingsveiligheids)beleid en maken we een vertaling naar de dagelijkse praktijk."

Het platform bestaat uit bevlogen (EV-)professionals, afkomstig van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, het RIVM en RWS-Infomil.  Ze komen 5 keer per jaar bij elkaar om hun expertise op het gebied van omgevingsveiligheid met elkaar te delen en van elkaar te leren. Het platform is een aanspreekpunt voor het vakgebied omgevingsveiligheid.

Praktijkvoorbeeld: onbemande tankstations in de knel door inconsistente jurisprudentie

Er komen steeds meer onbemande tankstations. Jurisprudentie over de lossende tankwagen is inconsistent. Het platform LPVL heeft een advies over onbemande tankstations opgesteld hoe met dit spanningsveld om te gaan. Uitgangspunt was zoveel mogelijk recht doen aan de -interpretatie van- de jurisprudentie en geen onnodige belemmeringen opwerpen die ontwikkelingen van de omgeving kunnen frustreren.

Meer informatie over het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving

Stel je externe veiligheidsvraag aan de Relevant vraagbaak

Heb je een vraag over externe veiligheid waar je zelf niet uit komt? Wil je dat een andere expert of collega  met je meekijkt? Stel dan je vraag aan de Relevant Vraagbaak.

In 2015 is vanuit het Programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), de Relevant vraagbaak opgezet. Aan deze vraagbaak kan iedere professional een  EV-gerelateerde vraag stellen.

Je stelt je vraag door een online formulier in te vullen. Voor de beantwoording van de vragen is het werkveld externe veiligheid ingedeeld in 13 thema’s. Voor elk thema is een kennismakelaar aanwezig, die met zijn of haar achterban de vraag beantwoordt. Dit doen zij met veel zorgvuldigheid, maar de antwoorden zijn collegiaal. Er kunnen geen rechten aan de antwoorden ontleend worden.

Anita van Mulken, coördinator van de Relevant Vraagbaak: “De Vraagbaak is nu bijna 3 jaar in gebruik. Per jaar worden er veel vragen gesteld én beantwoord. De kennismakelaars komen veelal uit het Landelijke platform veilige leefomgeving (voorheen de Werkgroep omgevingsveiligheid)”.

Kom ook naar het jaarcongres Relevant 2018

Het jaarcongres Relevant, hét congres over Externe Veiligheid, is op dinsdag 20 november in hotel Casa te Amsterdam. Het programma, de infosesies en workshops zijn bekend! Natuurlijk zijn er ook leden van het Landelijk Platform Veilige Leefomgeving aanwezig. Zij praten je graag bij over de nieuwe omtwikkelingen van het platform.

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veiligheid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Meer informatie en inschrijven voor het jaarcongres Relevant 2018