Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Nieuwsbrief Relevant oktober 2015 extra editie

Jaarcongres Relevant 2015 - Nog tot 8 november vroegboekkorting!

Op 1 december a.s. vindt het Jaarcongres Relevant plaats, dit jaar een jubileum. Het is de 10e keer dat specialisten Externe Veiligheid bij elkaar komen! Dit jaar is het thema van het Relevant Congres ‘Het Jaar van de Veilige Ruimte’, een bewuste knipoog naar het Jaar van de Ruimte waarin verschillende disciplines nadenken over de inrichting van onze leefomgeving. Past die inrichting bij alle maatschappelijke, politieke, economische  ontwikkelingen? Maar ook: blijft onze leefomgeving veilig met al die plannenmakerij en toenemend vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen?
Met het thema ‘Het Jaar van de Veilige Ruimte’ sluit Relevant daar mooi bij aan. Er is immers veel winst te behalen als het belang van externe veiligheid in een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming wordt meegenomen. Ook in 2015 besteedt het jaarcongres Relevant volop aandacht aan actuele ontwikkelingen. Na tien jaar zijn we zover dat we echt kunnen aanhaken op de ruimtelijke ordening. Denk aan de modernisering van EV-beleid en de Omgevingswet.
Het jaarcongres gaat van start met lezingen uit onverwachte hoek. We beginnen de dag met Kees Keizer. Hij is omgevingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens spreekt Vincent van Rossem, hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken bij de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt over de wijze waarop het groepsrisico mede de inrichting van ons land bepaalt.
Vervolgens gaan Chris Kuijpers, directeur generaal Milieu en Internationaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, Jan van Belzen, Burgemeester van Barendrecht en Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid bij de Radboud Universiteit Nijmegen, met elkaar in gesprek rondom het onderwerp: ‘Hoe maken we Nederland veiliger?’
Ook dit jaar weer een breed scala aan workshops en informatiesessies op het programma. Hierin komen tal van onderwerpen aan bod zoals:
•  Windturbines en veiligheid, een steeds actueler onderwerp
•  Eén handelingsperspectief bij een ongeval met gevaarlijke stoffen
•  Bouwen binnen een veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied
•  Hoe overtuig je een bestuurder van het belang van EV?

Ook de wat meer technische onderwepen komen aanbod:
• De toekomst van SAFETI-NL
• QRA berekenen, doe het goed!

Relevant 2015 is de plek bij uitstek om inspiratie op te doen, met collega’s bij te praten en uw kennis up-to-date te houden. Het congres vindt dit jaar plaats op 1 december in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Meld u tijdig aan! Tot en met 8 november geldt nog de vroegboekkorting.