Nieuwsbrief Relevant, december 2010


Vijfde jaarcongres Relevant
Landelijk steunpunt externe veiligheid
Verslag bestuurlijke conferentie "Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland 2010'
Nieuwe documenten op www.relevant.nl


Vijfde jaarcongres Relevant
Het thema 'Behaalde resultaten, garantie voor de toekomst?' stond centraal op het vijfde jaarcongres van Relevant, netwerk externe veiligheid. Op 7 december kwamen zo'n 300 overheidsprofessionals naar de Reehorst in Ede om zich te laten informeren, inspireren en om te netwerken. Op het congres werd teruggekeken naar bereikte resultaten en vooruitgekeken naar nieuwe uitdagingen. Zo presenteerden de provincies de resultaten van vijf jaar programmafinanciering externe veiligheid. Na een inspirerend plenair deel konden de deelnemers 's morgens kiezen uit 17 deelsessies waarin de actuele ontwikkelingen in het vakgebied werden gepresenteerd. In de middag kon deelgenomen worden aan een werksessie onder leiding van één van de kennistafels.
Het verslag van het congres vindt u hier, evenals een fotoverslag en een filmimpressie van de dag.
 

Landelijk steunpunt externe veiligheid

Op 7 december 2010 heeft Wim Kooijman van bureau Veiligheid van de DCMR tijdens het Relevant Jaarcongres de start van het landelijk steunpunt Externe Veiligheid bekend gemaakt.
Genoemd steunpunt is een vervolg op het landelijk steunpunt BRZO en het landelijk steunpunt QRA en is ondergebracht bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. De medewerkers van dit steunpunt hebben ervaring met belangen (waaronder externe veiligheid) van gemeentelijk en provinciaal bestuur. Het productenpakket dat door het steunpunt Externe Veiligheid wordt aangeboden is breder. Zo zijn er nu ook producten voor de ruimtelijke ordening opgenomen in de productcatalogus. Voor meer informatie klik hier.

Verslag bestuurlijke conferentie 'Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland 2010'

Samenwerken aan een veiliger Zuid-Holland

Op 8 december kwamen bestuurders, bedrijfsleven en professionals bijeen op de bestuurlijke conferentie transport en veiligheid in het provinciehuis. De conferentie was een afsluiting van het ‘Jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland’ en tegelijkertijd een begin voor verdere samenwerking tussen de vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland.

Op de conferentie is gesproken door:
• J. Franssen, Commissaris van de Koningin Zuid-Holland
• A.J Borgdorff, burgemeester gemeente Binnenmaas
• F.D van Heijningen, gedeputeerde Zuid-Holland
• A.A.M. Brok, voorzitter veiligheidsregio Zuid-Holland zuid.

In een debat over het landelijke basisnet vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor werden de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en het bedrijfsleven duidelijk gemaakt.
De conferentie is afgesloten met het ondertekenen van een intentie-overeenkomst door de voorzitters van de veiligheidsregio's en de Commissaris van de Koningin.  Hiermee is een majeure stap gezet op weg naar optimale coördinatie en afstemming bij grensoverschrijdende incidenten en crises.
Het verslag van de conferentie en de presentaties vindt u hier. Voor een fotoverslag van de conferentie: klik hier.

Nieuwe documenten op www.relevant.nl

 

[doorsturen]  [wijzigen]  [afmelden]